Монгол улс, УБ хот, Сарны титем экспо төв, 6 давхар, 606 тоот

Төсөл түүнд тавигдах шаардлага

Бизнес эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагааны болон санхүүгийн шийдвэр гаргахад тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа ба санхүүгийн үйл ажиллагаа, түүний үр ашгийг урьдчилан тооцож, төсөл боловсруулах нь зайлшгүй чухал байдаг.
Таны боловсруулсан төсөл ойлгомжтой, эмх цэгцтэй, тухайн төсөл хэрэгжих бүхий л үндэслэлийг тодорхой гаргаж үзүүлсэн байвал үр дүнд хүрэх болно.
Бидний үйл ажиллагааны чиглэл, эрхэм зорилгын хүрээнд санхүүжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд нь байгальд ээлтэй, эклологид хор хөнөөлгүй, нөхөн сэргээгдэх, эрүүл, тайван амьдрах нөхцөл боломжийг хангасан төслүүд байхыг анхаарна уу!


Төслийн товч танилцуулга
1. Төслийн үндэслэл
1.1 Төслийн зорилго үр дүн
1.2 Бүтээгдэхүүний тухай
1.3 Компанийн тухай / Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай
2. Зах зээл ба үйлдвэрийн хүчин чадал
2.1 Зах зээлийн байдал
2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
2.3 Борлуулалтын арга зам ба төлөвлөлт
3. Түүхий эд материал
3.1 Түүхий эд материалын хэрэгцээ
3.2 Түүхий эд материалын хангамж
3.3 Түүхий эдийн тээврийн зардал
4. Байршил ба байр
4.1 Байршил
4.2 Үйлдвэрлэлийн байр
5. Тоног төхөөрөмж ба бусад зардлууд
5.1 Тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт
5.2 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зардал
5.3 Цахилгаан, дулаан, усны зардлууд
6. Хүний нөөц
6.1 Удирдлага
6.2 Орон тоо, цалингийн фонд
6.3 Ажиллах хүчний нөөц
7. Эдийн засгийн тооцоо
7.1 Хөрөнгө оруулалтын тооцоо
7.2 Эргэлийн хөрөнгийн тооцоо
7.3 Санхүүжүүлэлтийн эх үүсвэр
7.4 Үр ашгийн тооцоо
7.5 Мөнгөн хөрөнгийн эргэлтийн төлөв