Монгол улс, УБ хот, Сарны титем экспо төв, 6 давхар, 606 тоот

ЭКО БОЛОВСРОЛ ЭКО ХӨГЖИЛ ТББ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРДЭМТЭД ДАБЛЬ ЭКО ЗУУХ БҮТЭЭЛЭЭ

ДАБЛЬ ЭКО ЗУУХ / DEZ модель
Монгол Улсын эдийн засгийн чадамж хангалтгүй байгаа өнөө үед утаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдлын гамшигт өртөж буй Улаанбаатар хот , аймаг сумд , орон нутгийн гэр хороолол , албан байгууллагуудыг цахилгаанаар болон , шингэн түлш /газ/, нар салхины энергийн үүсгэвэрүүдээр ойрын 5- 8 жилдээ бүрэн хангах ямарч боломжгүй болохыг ард түмэн бид сайтар мэдэж байгаа билээ.

Иймд манай Эко Боловсрол –Эко хөгжил ТББ –ын дэргэдэх эрдэмтэн , зохион бүтээгчдийн зөвлөлийн зүгээс, олон жилийн судалгаа , туршилтуудыг үндэслэн , үндэсний гамшиг болсон утаа, агаарын бохирдлыг 3-н үе шаттай , бодитоор бууруулж чадах төслийн саналыг “давхар усан цамц” бүхий пролиз буюу битүү нэрэх технологоор нүүрсэн түлшийг шатаадаг “Дабль Эко Зуух”-ын хамт танилцуулж байна.

ДАБЛЬ ЭКО ЗУУХ / DEZ модель

1. Нүүрс хийх таг
2. Термодатчик
3. Хамгаалах хавхлага
4. Яндан
5. Халуун усны гаралт
6. Усан цамц
7. Агаарын коллектор
8. Нүүрс
9. Шатаж байгаа үе
10. Угаарын хийн орох хоолой
11. Угаарын хий
12. Хяналтын ам
13. Үнсний сав
14. Үнс авах ам
15. Сэнс
16. Агаар
17. Нэмэлт агаар (таталт)
18. Шүүр
19. Усны буцалт
1. Нүүрс хийх таг 2. Удирдлагын дэлгэц 3. Хамгаалах хавхлага 4. Утааны яндан
5. Халуун усны гаралт 6. Усан цамц 7. Агаар цуглуулагч 8. Хийн холимогийн явах сувгууд
9. Шаталтыг хянах ам 10. Үнсний сав 11. Үнс авах ам 12. Сэнс 13. Шүүр 14. Усны буцаалт 15. Агаарын механик тохируулагч